Over de roboticaclub

Robotica wordt op het Metis Montessori Lyceum in verschillende vormen aangeboden:

  • Tijdens de informaticalessen in de bovenbouw;
  • Als onderdeel van het NLT-module (Natuur, Leven en Technologie);
  • In het vak O&O (Onderzoek en Ontwerp) komt het terug;
  • En tijdens de KWT-uren (Keuzewerktijd) wordt veel met robotica gedaan.

Maar voor de echte liefhebbers hebben we de roboticaclub! Als je lid bent van de roboticaclub, dan ga je op vrijdagmiddagen en/of op de zaterdagmiddag fanatiek aan de slag met robots. Vaak met het idee om aan een competitie mee te doen, maar ook gewoon voor de lol!

Ow ja .. en niet onbelangrijk …. Bij ons op de robiticaclub zijn robots onlosmakelijk verbonden met tosti’s. Niet omdat we robots hebben ontworpen die tosti’s kunnen maken (nog niet althans), maar omdat we vaak de honger stillen met tosti’s :)

Phone: 020-5979300
1092 AD Amsterdam
Mauritskade 58