Over het Metis Montessori Lyceum

Het Metis Montessori Lyceum (MML/Metis) is een jonge, ambitieuze school in Amsterdam Oost en onderdeel van de Montessori Scholengemeenschap Amsterdam (MSA).  Op deze school werken docenten die meer willen dan alleen hun kennis overdragen; ze willen hun enthousiasme op jou overdragen. Dat betekent niet dat je elk vak ’leuk’ moet vinden, maar het betekent wel dat je wordt aangesproken op je eigen niveau en op je eigen interesses. Als die samenkomen, kun je meer dan je eerst voor mogelijk had gehouden.
In het kort komt het onderwijsconcept neer op de volgende vier punten:

1. Excellentie

Dit kun je ook het leveren van maatwerk  noemen We bedoelen er niet mee dat je uit moet blinken in alle vakken om op het MML te mogen komen, maar juist dat we elke leerling stimuleren om het beste uit zichzelf te halen. Dat kan door maatwerk in vakken (ondersteuning waar nodig, verdieping waar mogelijk, versnelling (versneld vwo)), maar ook en vooral door extra activiteiten binnen en buiten de school (excursies, masterclasses, het volgen van een keuzevak of de bijzondere keuzeprofielen als de coder class, architectuur & ontwerp, onderzoek & ontwerp en het Technasium.

2. Wereldburgerschap

Dit voert door de hele school heen. Het MML is een UNESCO-school. Wereldburgerschap is een apart vak in de onderbouw, maar het komt ook terug in andere lessen en projecten. Tijdens deze lessen leer je verder om je heen te kijken dan je eigen wereldje: het verbreedt daadwerkelijk je blikveld. Binnen dit kader bieden we ook de vakken Grieks en Latijn. In de eerste klas als vak in de vrije keuzewerktijd, het jaar daarop voor de leerlingen die dat willen en kunnen ook echt als apart examenvak. Voor leerlingen die meer willen weten van de oorsprong van de westerse cultuur is dit een mooie uitdaging.

3. Montessori

Metis ontwikkelt haar eigen montessori-werkwijze van de 21e eeuw. Samenwerkend leren is een belangrijk uitgangspunt van ons onderwijs, net als binnen- en buitenschools leren (denk aan gastlessen en excursies, of het volgen van workshops op de Vrije Universiteit of Universiteit van Amsterdam). Je hebt vast wel eens gehoord van de uitdrukking ’help mij het zelf te doen’ (een uitspraak van Maria Montessori). Dat motto kom je op het MML ook heel vaak tegen.

4. Innovatief leren

Tot slot is Metis ook een digitale school. Alle leerlingen  werken met hun eigen laptop. Alle reguliere vakken (zoals Engels, wiskunde of aardrijkskunde) werken hiermee, maar ook de schooleigen vakken zoals Informatie & Communicatie (I&C) of onderzoek & ontwerp zijn op digitale leest geschoeid. Wij denken dat je in de toekomst over meer dan goede digitale vaardigheden moet beschikken om verder te komen in de maatschappij, dus vinden we het niet meer dan vanzelfsprekend dat we je dat ook op school aanleren. Voor de echte informaticafanaten is er een speciale coder class. Hierin ligt de lat nog een stukje hoger en krijgen leerlingen alle vrijheid om met programmeren (en meer!) aan de slag te gaan.

De sfeer op school is gemoedelijk: de school is overzichtelijk, iedereen kent elkaar en dat maakt het heel veilig. Leerlingen krijgen volop de kans en worden gestimuleerd zich te ontwikkelen; door de aandacht (van mentor en vakdocenten) voor de leerlingen en de goede communicatie tussen de leerlingen, docenten/mentoren en ouders bereiken we veel. Op Metis overtref je jezelf!

 

geslaagd2

Phone: 020-5979300
1092 AD Amsterdam
Mauritskade 58